Hem
in english, please!
     Hem | Om NeWTalent | Kontakt | Tidigare uppdrag


Månadens modell? / Model of the month?

Män/Male: Bubblare/aspirants - Proffs/pro - Pojkar/Boys -

Kvinnliga/female: Bubblare/aspirants - Proffs/pro - Flickor/Girls

 Ja (Yes)     Nej (No) 

Modell/Model: nadja
Proffsmodeller Barnmodeller Talanger
Tel:031 - 85 72 32
Fax:031 - 85 72 33
E-mail:info@newtalent.se
Copyright © 2012 NewTalent Model & Casting. Alla rättigheter är reserverade.

Information på denna sida, inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distribueras eller sparas utan skriftligt medgivande från NewTalent.

Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.